Obs: För en optimal shoppingupplevelse rekommenderar vi att du använder alternativa webbläsare, till exempel Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari.

BLACK FRIDAY på PAPSTAR! Spara 15 % på ett helt köp med koden black-friday-2021. Läs mer >>

  • Gratis frakt från 1000 kr (exkl. moms)
  • Leverans 3-5 arbetsdagar
  • Inget minsta ordervärde
  • Gratis frakt från 1000 kr (exkl. moms)
  • Leverans 3-5 arbetsdagar
  • Inget minsta ordervärde

Just nu har vårt lager oerhört mycket att göra och det kan komma att påverka leveranstiden. Vi jobbar för fullt med att komma ikapp för att återigen kunna leverera inom vanliga leveranstider.

  • Gratis frakt från 1000 kr (exkl. moms)
  • Leverans 3-5 arbetsdagar
  • Inget minsta ordervärde

Ansvarig för behandling av uppgifter är:

PAPSTAR Sverige AB
Box 664
44118 Alingsås
shop@papstar.se

Telefon: 0322 1 91 05

Tack för att du besöker vår webbutik. Ditt sekretesskydd är mycket viktigt för oss. Nedan hittar du omfattande information om hur vi hanterar dina uppgifter.

 

1. ÅTKOMST TILL DATA OCH HOSTING

Du kan besöka vår webbplats utan att avslöja någon personlig information. Vid varje besök på webbplatsen lagrar webbservern automatiskt endast en så kallad serverloggfil som innehåller t.ex. namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för begäran, mängden data som överförs och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar begäran. Dessa åtkomstdata analyseras uteslutande i syfte att säkerställa en smidig drift av webbplatsen och förbättra vårt erbjudande. Detta tjänar enligt artikel 6 (1) 1 lit. f GDPR till att skydda våra legitima intressen i en korrekt presentation av vårt erbjudande som ger företräde i intresseavvägningsprocessen. Alla åtkomstdata raderas senast sju dagar efter ditt besök på vår webbplats.

HOSTING

Tjänsterna för hosting och visning av webbplatsen tillhandahålls delvis av våra tjänsteleverantörer på grundval av behandling för vår räkning. Om inget annat anges i denna integritetspolicy behandlas alla åtkomstuppgifter och alla uppgifter som samlas in i formulär som tillhandahålls för detta ändamål på denna webbplats på deras servrar. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem kan du använda det kontaktalternativ som beskrivs i denna integritetspolicy.

Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i länder utanför EU och EES. För dessa länder finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen. Vårt samarbete bygger på standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen.

2. DATAINSAMLING OCH -ANVÄNDNING FÖR BEHANDLING AV AVTAL, UPPRÄTTANDE AV KONTAKT OCH FÖR ATT ÖPPNA ETT KUNDKONTO

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt skickar till oss när du gör en beställning, kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller via e-post) eller öppnar ett kundkonto hos oss. Obligatoriska fält markeras som sådana eftersom vi absolut behöver dessa uppgifter för att uppfylla kontraktet eller behandla din kontaktförfrågan eller öppna ditt kundkonto, och du skulle annars inte kunna slutföra din beställning och/eller skapa ditt kundkonto eller skicka en kontaktförfrågan. Det är tydligt i varje formulär vilka data som samlas in.

 Vi använder de uppgifter som du lämnar ut till oss för att fullgöra avtalet och behandla dina förfrågningar enligt artikel 6 (1) (b) GDPR. Du hittar ytterligare information om behandlingen av dina uppgifter, särskilt om vidarebefordran av uppgifterna till våra tjänsteleverantörer i syfte att beställa, betala och behandla leverans, i följande avsnitt i denna integritetspolicy. När avtalet har slutförts kommer all ytterligare behandling av dina uppgifter att begränsas, och dina uppgifter kommer att raderas vid utgången av den lagringsperiod som är tillämplig enligt relevanta bestämmelser enligt artikel 6 (1) lit. c) GDPR, såvida du inte uttryckligen samtycker till vidare användning av dina uppgifter enligt artikel 6 (1) lit. a) GDPR eller vi förbehåller oss rätten att på annat sätt använda dina personuppgifter i den omfattning och på det sätt som tillåts enligt lag, som vi informerar dig om i denna integritetspolicy. Ditt kundkonto kan raderas när som helst. För detta ändamål kan du antingen skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som anges i denna sekretesspolicy eller använda den relevanta funktionen som är tillgänglig i kundkontot.

3. UPPGIFTSBEHANDLING FÖR LEVERANSSYFTE

Vi vidarebefordrar dina uppgifter till leverantören inom det utrymme som krävs för leverans av de beställda varorna enligt artikel 6 (1) (b) GDPR.

Detsamma gäller överföring av data till våra tillverkare eller grossister där de tar över leveransen åt oss (drop shipping). Dessa anses vara leverantörer i den mening som avses i denna integritetspolicy.

DATAÖVERFÖRING TILL EN LEVERANTÖR I SYFTE ATT SKICKA LEVERANSMEDDELANDEN

Förutsatt att du har gett oss ditt uttryckliga samtycke, under eller efter din beställning, kommer vi att vidarebefordra din e-postadress och telefonnummer i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR till den valda leveransleverantören för att göra det möjligt för dem att kontakta dig i syfte att skicka meddelanden eller samordning före leverans.

Detta samtycke kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande till den kontaktinformation som beskrivs i denna sekretesspolicy eller direkt till leverantören med hjälp av den kontaktadress som anges nedan. Efter samtycke kommer vi att radera de uppgifter du har tillhandahållit för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi har reserverat rätten att använda dina uppgifter för andra ändamål som är tillåtna enligt lag och som vi informerar dig om i denna integritetspolicy.

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Tyskland

4. UPPGIFTSBEHANDLING FÖR BETALNINGSÄNDAMÅL

Som en del av betalningsprocessen i vår online-butik arbetar vi tillsammans med dessa partners: teknisk tjänsteleverantör, kreditinstitut, betaltjänstleverantör.

4.1 DATABEHANDLING FÖR TRANSAKTIONSBEHANDLING

Beroende på den valda betalningsmetoden vidarebefordrar vi de uppgifter som krävs för att behandla betalningstransaktionen till våra leverantörer av tekniska tjänster, som agerar för oss på grundval av behandling för vår räkning eller till de auktoriserade kreditinstituten eller till den valda betaltjänstleverantören i den mån detta är nödvändigt för betalningsprocessen. Detta tjänar fullgörandet av avtalet enligt artikel 6.1 b GDPR. I vissa fall samlar betaltjänstleverantörer in de uppgifter som krävs för att själva behandla betalningen, t.ex. på sin egen webbplats eller via teknisk lösning inom beställningsprocessen. I detta avseende gäller respektive betaltjänstleverantörs integritetspolicy. Om du har några frågor om våra betalningsbehandlingspartners och grunden för vårt samarbete med dem, vänligen använd kontaktalternativet som beskrivs i denna integritetspolicy.

4.2 DATABEHANDLING I SYFTE ATT FÖREBYGGA OCH OPTIMERA VÅRA BETALNINGSPROCESSER

 Vi kan vidarebefordra andra uppgifter till våra tjänsteleverantörer, som de använder för att förhindra bedrägerier och för att optimera våra betalningsprocesser (t.ex. fakturering, behandling av omtvistade betalningar, redovisningsstöd) tillsammans med de uppgifter som krävs för att behandla betalningen som våra processorer.

Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i bedrägeribekämpning eller en effektiv betalningshantering i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR som ger företräde i intresseavvägningsprocessen.

4.3 KREDITBEDÖMNING

 I de fall vi gör leveranser före betalning, t.ex. vid köp med faktura, måste vi få information om din identitet och kreditvärdighet med hjälp av tjänster från specialiserade tjänsteleverantörer (kreditupplysningsföretag) i syfte att bilda avtal enligt artikel 22 (2) (a) GDPR. I detta syfte kommer vi att överföra dina personuppgifter som behövs för kreditbedömningen till:

UC AB
Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Sverige

Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i att bedöma kreditvärdigheten och betalningsviljan hos våra potentiella kunder innan avtalet ingås och därmed undvika ekonomiska förluster i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR, som ger företräde i intresseavvägningsprocessen. Detta är nödvändigt för att ingå avtalet i enlighet med artikel 22 (2) (a) GDPR. I denna process kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att respektera dina rättigheter, friheter och legitima intressen. Du kan kontakta oss via det kontaktalternativ som anges i denna integritetspolicy för att presentera din position och bestrida beslutet.

Efter fullständigt genomförande av avtalet och efter utgången av skatte- och kommersiella lagliga lagringsperioder kommer dina uppgifter som behandlas för detta ändamål att raderas, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter för andra ändamål som är tillåtna enligt lag och som vi informerar dig om i detta meddelande.

4.4 INVOLVERING AV INKASSOFÖRETAG

För att fullgöra avtalet enligt artikel 6 (1) (b) GDPR vidarebefordrar vi dina uppgifter till en auktoriserad inkassobyrå (Inkasso-Kontroll | Alingsås AB, Färgaregatan 9, 44130 Alingsås, Sverige) om vårt betalningsanspråk inte har fullgjorts trots en tidigare påminnelse. I detta fall kommer fordran att samlas in direkt av inkassobyrån. Dessutom tjänar överföringen av data till att skydda våra legitima intressen i ett effektivt påstående eller verkställighet av vårt betalningsanspråk i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR som ger företräde i intresseavvägningsprocessen

5. COOKIES OCH YTTERLIGARE TEKNIK

5.1 ALLMÄN INFORMATION

För att göra det attraktivt att besöka vår webbplats och för att möjliggöra användning av vissa funktioner, för att visa lämpliga produkter eller för marknadsundersökningar, använder vi teknik på olika sidor, inklusive så kallade cookies. Cookies är små textfiler som automatiskt lagras på din slutenhet. Några av de cookies vi använder raderas efter webbläsarsessionens slut, d.v.s. efter att du har stängt din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din slutenhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare under ditt nästa besök (beständiga cookies). Vi använder sådan teknik som är absolut nödvändig för användningen av vissa funktioner på vår webbplats (t.ex. kundvagnsfunktion). Dessa tekniker används för att samla in och behandla IP-adresser, besökstid, enhetsinformation och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats (t.ex. information om innehållet i varukorgen). Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR som ger företräde i intresseavvägningsprocessen.

Dessutom använder vi teknik för att uppfylla de rättsliga skyldigheterna, som vi är föremål för (t.ex. för att kunna bevisa samtycke till behandling av dina personuppgifter) samt för webbanalys och online-marknadsföring. Ytterligare information om detta, inklusive respektive rättslig grund för databehandling, finns i följande avsnitt i denna integritetspolicy.

På vår webbplats kan vi använda annan teknik, som inte listas individuellt i denna integritetspolicy. Ytterligare information om dessa tekniker och respektive rättsliga grund finns på plattformen för vår samtyckeshanteringstjänst Usercentrics.

Du kan komma åt plattformen genom att klicka på fingeravtrycksknappen längst ner till höger eller vänster på sidan.

Du kan hitta cookiesinställningarna för din webbläsare genom att klicka på följande länkar: Microsoft Edge™  / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™ 

Om du har samtyckt till användningen av tekniken i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs i sekretesspolicyn. Alternativt kan du också klicka på fingeravtrycksknappen i det nedre högra eller vänstra hörnet på sidan. Om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats bli begränsad.

5.2 ANVÄNDNING AV USERCENTRICS SAMTYCKESHANTERINGSPLATTFORM FÖR ATT ERHÅLLA OCH HANTERA SAMTYCKE

På vår webbplats använder vi Usercentrics Consent Management Platform  ("Usercentrics") för att informera dig om de cookies och tekniker vi använder på vår webbplats och för att erhålla, hantera och dokumentera ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter med dessa tekniker. Detta krävs enligt artikel 6 (1) (c) GDPR för att uppfylla vår rättsliga skyldighet enligt artikel 7 (1) GDPR att kunna bevisa ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter, som vi är föremål för. Samtyckeshanteringstjänsten Usercentrics tillhandahålls av Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Tyskland, som behandlar dina uppgifter för vår räkning. När du besöker vår webbplats lagrar Usercentrics webbserver en så kallad serverloggfil, som också innehåller din anonymiserade IP-adress, datum och tid för ditt besök, enhet och webbläsarinformation samt information om ditt samtyckesbeteende. Dina uppgifter kommer att raderas efter tre år, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR eller vi förbehåller oss rätten att använda dina uppgifter på ett sätt som går utöver detta, vilket är lagligt tillåtet och som vi informerar dig om i denna integritetspolicy.

6. ANVÄNDNING AV COOKIES OCH ANNAN TEKNIK FÖR WEBBANALYS OCH REKLAMÄNDAMÅL

Om du har gett ditt samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR använder vi följande cookies och annan tredjepartsteknik på vår webbplats. De uppgifter som samlas in i detta sammanhang kommer att raderas efter att det relevanta syftet har uppfyllts och vi har avslutat användningen av respektive teknik. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med verkan för framtiden. Mer information om dina uttagsalternativ finns i avsnittet "cookies och ytterligare teknik". Ytterligare information, inklusive den rättsliga grunden för databehandling, finns inom respektive teknik. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem, vänligen använd kontaktalternativet som beskrivs i denna sekretesspolicy.

6.1 ANVÄNDNING AV GOOGLES TJÄNSTER

Vi använder följande tekniker från Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Informationen som automatiskt samlas in av Google-teknik om din användning av vår webbplats överförs vanligtvis till en server i Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skydd när det gäller USA. Vårt samarbete bygger på standardklausuler om uppgiftsskydd som antagits av Europeiska kommissionen. Om din IP-adress samlas in med Google-teknik förkortas den genom att aktivera IP-anonymisering innan den lagras på Googles servrar. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server och förkortas där. Om inget annat anges för den specifika tekniken baseras databehandlingen på ett avtal som ingåtts för respektive teknik mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med artikel 26 i GDPR. Mer information om Googles databehandling finns i Googles sekretesspolicy 

GOOGLE ANALYTICS

För webbplatsanalys samlar Google Analytics automatiskt in och lagrar data (IP-adress, besökstid, enhet och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats), från vilken användningsprofiler skapas med pseudonymer. Cookies kan användas för detta ändamål. Din IP-adress kommer inte att slås samman med andra data från Google. Databehandlingen baseras på ett databehandlingsavtal med Google.

För att optimera marknadsföringen av vår webbplats har vi aktiverat inställningarna för datadelning för "Googles produkter och tjänster". Detta gör det möjligt för Google att komma åt de data som samlas in och behandlas av Google Analytics och sedan använda dem för att förbättra Googles tjänster. Datadelningen till Google inom ramen för dessa inställningar för datadelning baseras på ett ytterligare avtal mellan de registeransvariga. Vi har inget inflytande på Googles efterföljande databehandling.

Vi använder också tilläggsfunktionen i Google Analytics Google Optimize för att skapa och köra tester.

 För webbanalys och reklamändamål gör tilläggsfunktionen i Google Analytics det möjligt för den så kallade Double Click-cookien att känna igen din webbläsare när du besöker andra webbplatser. Google kommer att använda denna information för att sammanställa rapporter om dina webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av webbplatsen.

GOOGLE ADS

För reklamändamål i Googles sökresultat såväl som på tredje parts webbplatser används den så kallade Google Remarketing-cookien när du besöker vår webbplats, vilket automatiskt möjliggör intressebaserad annonsering genom insamling och behandling av data (IP-adress, besökstid, enhet och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats), med hjälp av ett pseudonymiserat cookie-ID och på grundval av de sidor du besöker. All ytterligare databehandling sker endast om du har aktiverat inställningen "personlig annonsering " i ditt Google-konto. I det här fallet, om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats, kommer Google att använda dina data tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing över flera enheter.

GOOGLE RECAPTCHA

 För att skydda mot missbruk av våra webbformulär samt mot skräppost genom automatiserad programvara (så kallade bots) samlar Google reCAPTCHA in data (IP-adress, besökstid, webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats) och gör en analys av din användning av vår webbplats med hjälp av ett så kallat JavaScript och cookies. Dessutom utvärderas andra cookies som lagras i din webbläsare av Googles tjänster. Personuppgifter läses inte upp eller lagras från indatafälten i respektive formulär.

GOOGLE FONTS

För en enhetlig presentation av innehållet på vår webbplats samlas data (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation) in av skriptkoden "Google Fonts", överförs till Google och behandlas sedan av Google. Vi har inget inflytande på denna efterföljande databehandling.

YOUTUBE VIDEO PLUGIN

För att integrera innehåll från tredje part samlas data (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation) in via YouTube Video Plugin i det utökade dataskyddsläget som används av oss, överförs till Google och behandlas sedan av Google endast när du spelar upp en video.

6.2 ANVÄNDNING AV FACEBOOK-TJÄNSTER

ANVÄNDNING AV FACEBOOK PIXEL

Vi använder Facebook-pixeln inom ramen för tekniken hos Facebook Ireland Ltd , 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (nedan kallad Facebook)) enligt beskrivningen nedan. Facebook-pixeln används för att automatiskt samla in och lagra data (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats baserat på händelser som anges av oss, till exempel ett besök på en webbplats eller nyhetsbrevsregistrering), från vilken användarprofiler skapas med pseudonymer.

Som en del av den så kallade avancerade matchningen samlas information också in och lagras hashade för matchande ändamål, med vilka individer kan identifieras (t.ex. namn, e-postadresser och telefonnummer). För detta ändamål ställs en cookie automatiskt in av Facebook-pixeln när du besöker vår webbplats, vilket automatiskt möjliggör igenkänning av din webbläsare när du besöker andra webbplatser med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID. Facebook kommer att kombinera denna information med annan information från ditt Facebook-konto och använda den för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och tillhandahålla andra tjänster i samband med webbplatsanvändning , särskilt personlig och gruppbaserad annonsering. Vi har inget inflytande på databehandling av Facebook och får bara statistik baserad på Facebook-pixlar.

Informationen som automatiskt samlas in av Facebook-teknik om din användning av vår webbplats överförs vanligtvis till en server på Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skydd för USA. Om dataöverföringen till USA faller inom ramen för vårt ansvar bygger vårt samarbete på europeiska kommissionens standardklausuler om uppgiftsskydd. Mer information om Facebooks databehandling finns i Facebooks integritetspolicy. Jag är ledsen Facebooks integritetspolicy.

FACEBOOK ANALYTICS

Som en del av Facebook Analytics gör statistiken som skapats via Facebook-pixlar om din användning av vår webbplats det möjligt för oss att analysera besökarnas aktivitet på webbplatsen. Databehandlingen baseras på ett databehandlingsavtal med Facebook. Analysen tjänar optimal presentation och marknadsföring av vår webbplats.

FACEBOOK ADS

Vi använder Facebook Ads för att marknadsföra denna webbplats på Facebook och andra plattformar. Vi bestämmer parametrarna för respektive reklamkampanj. Facebook ansvarar för den exakta implementeringen, särskilt beslutet om placeringen av annonserna med enskilda användare. Om inget annat anges för den enskilda tekniken baseras databehandlingen på ett arrangemang mellan gemensamma registeransvariga i enlighet med artikel 26 i GDPR. Den gemensamma kontrollen är begränsad till insamling av data och dess överföring till Facebook Ireland. Den efterföljande databehandlingen av Facebook Ireland omfattas inte av detta arrangemang.

På grundval av pseudonymt cookie-ID som används av Facebook-pixeln och de insamlade uppgifterna om ditt användningsbeteende på vår webbplats, driver vi personlig annonsering via Facebook Pixel Remarketing.

6.3 ANDRA LEVERANTÖRER AV WEBBANALYS - OCH ONLINEMARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER

ANVÄNDNING AV HOTJAR FÖR WEBBANALYS

För webbanalys används tekniker från Hotjar Ltd , Level 2, St Julians Business Centre,3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta (nedan kallad Hotjar) för att automatiskt samla in och lagra data (IP-adress, besökstid, enhet och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats), från vilken användarprofiler skapas med pseudonymer. Cookies kan användas för detta ändamål. De pseudonymiserade användarprofilerna slås inte samman med personuppgifter om pseudonymbäraren utan användarens uttryckliga samtycke, som måste ges separat. Hotjar agerar å våra vägnar.

7. SOCIALA MEDIER

7.1 SOCIALA PLUGINS FÖR FACEBOOK, INSTAGRAM

Sociala knappar från sociala nätverk används på vår hemsida. Dessa är endast integrerade på sidan som HTML-länkar, så att ingen anslutning till servrarna för respektive leverantör upprättas när vår webbplats nås. Om du klickar på en av knapparna öppnas webbplatsen för respektive sociala nätverk i ett nytt fönster i din webbläsare. Där kan du klicka på t.ex. gilla- eller delningsknappen.

Användning av Optimizely för webbanalys
För webbanalys och för att genomföra A/B-tester samlas och lagras data (IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare samt information om din användning av vår webbplats) med hjälp av teknik från Optimizely GmbH, Christophstraße 15-17, 50670 Köln (nedan kallat Optimizely), varifrån användarprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Cookies kan användas för detta ändamål. De pseudonymiserade användarprofilerna kommer inte att sammanföras med personuppgifter om bäraren av pseudonymen utan användarens uttryckliga samtycke, som måste ges separat. Den information som samlas in automatiskt av Optimizely om din användning av vår webbplats överförs vanligtvis till en server hos Optimizely, Inc. 631 Howard Street, Suite 100 San Francisco, CA 94105, USA och lagras där. Det finns inget beslut om adekvat skyddsnivå för USA från Europeiska kommissionen. Vårt samarbete bygger på standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen. Uppgiftsbehandlingen bygger på ett avtal mellan gemensamma registeransvariga i enlighet med Art. 26 GDPR.

7.2 VÅR ONLINE-NÄRVARO PÅ FACEBOOK, INSTAGRAM

Om du har gett ditt samtycke till respektive leverantör av sociala medier i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR, när du besöker vår online-närvaro på de sociala medier som nämns ovan, kommer dina uppgifter automatiskt att samlas in och lagras för marknadsundersökningar och reklamändamål, från vilka användarprofiler skapas med pseudonymer. Dessa kan tillexempel användas för att placera annonser inom och utanför plattformarna som förmodligen motsvarar dina intressen. Cookies används vanligtvis för detta ändamål. För detaljerad information om behandling och användning av data av respektive leverantör av sociala medier, samt ett kontaktalternativ och dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se leverantörens sekretesspolicyer som är länkade nedan. Om du fortfarande behöver hjälp i detta avseende, vänligen kontakta oss.

Facebook tillhandahålls av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (nedan "Facebook Ireland") Informationen som automatiskt samlas in av Facebook Ireland om din användning av vår online-närvaro på Facebook överförs vanligtvis till en server av Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete bygger på standardklausuler om uppgiftsskydd som antagits av Europeiska kommissionen. Databehandling i samband med ett besök på en Facebook-fansida bygger på ett avtal mellan gemensamma registeransvariga i enlighet med artikel 26 GDPR. Mer information (information om Insights data) hittar du här.

Instagram tillhandahålls av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (nedan "Facebook Ireland") Informationen som automatiskt samlas in av Facebook Ireland om din användning av vår online-närvaro på Instagram överförs vanligtvis till och lagras på en server på Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete bygger på standardklausuler om uppgiftsskydd som antagits av Europeiska kommissionen. Databehandling i samband med ett besök på en Instagram-fansida bygger på ett avtal mellan gemensamma registeransvariga i enlighet med artikel 26 GDPR. Mer information (information om Insights data) hittar du här.

8. KONTAKTMÖJLIGHETER OCH DINA RÄTTIGHETER

Som registrerad har du följande rättigheter enligt:

 

* art. 15 GDPR, rätten att få information om dina personuppgifter som vi behandlar, inom det utrymme som beskrivs däri;

* artikel 16 GDPR, rätten att omedelbart kräva rättelse av felaktiga personuppgifter eller komplettering av dina personuppgifter som lagras av oss;

* artikel 17 GDPR, rätten att begära radering av dina personuppgifter som lagras hos oss, såvida inte ytterligare behandling krävs* för att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet;

* för att uppfylla en rättslig skyldighet,

* av skäl av allmänt intresse eller

* för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk,

 

* artikel 18 GDPR, rätten att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i den mån * uppgifternas riktighet bestrids av dig;

* behandlingen är olaglig men du vägrar att radera dem;

* vi behöver inte längre uppgifterna men du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller

* du har gjort en invändning mot behandlingen i enlighet med artikel 21 GDPR;

 

* art. 20 GDPR, rätten att ta emot dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan registeransvarig;

* art. 77 GDPR, rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostadsort eller arbetsplats eller på vårt huvudkontor.

 

Om du har några frågor om hur vi samlar in, behandlar eller använder dina personuppgifter, vill fråga om, korrigera, begränsa eller radera dina uppgifter, eller återkalla eventuella samtycken du har gett, eller välja bort någon särskild dataanvändning, vänligen kontakta oss direkt med hjälp av kontaktdata som anges i vår leverantörsidentifiering.

 

Dataskyddsombud:

PAPSTAR Sverige AB
Ruta 664
44118 Alingsås
Sverige
0322 1 91 05

shop@papstar.se

 

Rätt att invända

Om vi behandlar personuppgifter enligt beskrivningen ovan för att skydda våra legitima intressen som åsidosätter processen för intresseavvägning, kan du invända mot sådan databehandling med framtida verkan. Om dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföring kan du utöva denna rätt när som helst enligt beskrivningen ovan. Om dina uppgifter behandlas för andra ändamål har du rätt att invända endast av skäl som hänför sig till din specifika situation.

När du har utövat din rätt att invända kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål om vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller för etablering, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Detta gäller inte behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. I sådana fall kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.