Dataskydd

Insamling, arbetsgång och användande av personliga uppgifter

Du kan besöka vår sida, utan att fylla i personuppgifter. Vi kommer bara att lagra de inloggningsuppgifter som inte är personliga, såsom de sidor Du har besökt, eller namnet på den fil som efterfrågades av Dig. Dessa uppgifter kommer att användas enbart i syfte att förbättra vår service till Dig. Uppgifterna kopplas inte samman med den person som besökt vår sida.

Personuppgifter samlas bara in om Du tillåter att dessa uppgifter används i samband med en beställning eller i samband med kundregistrering. Uppgifter som Du har lämnat, kommer vidare att användas utan Din tillåtelse. De används enbart för att kunna behandla Din order.

Distribution av personliga uppgifter

Dina personuppgifter kommer bara om nödvändigt att skickas till kontrakterad avlastare. För att kunna fullfölja Din betalning, måste vi skicka nödvändiga uppgifter till banken.

Ingen ytterligare spridning av Dina uppgifter, förutom de nämnda, kommer att ske.

Användande av cookies

För att Du ska kunna beställa i vår onlineshop, är det nödvändigt att använda cookies. Detta är en liten textfil, som raderas från Din dator, när Du stängt läsaren. Denna fil används för att kunna köra speciella symboler, som t ex kundvagnssymbolen.

Usercentrics Consent Management Plattform

På våra webbsidor använder vi Usercentrics Consent Management Plattform ("Usercentrics") för att informera om teknik som vi använder på vår webbsida samt att inhämta ditt medgivande till att vi behandlar, förvaltar och dokumenterar dina personuppgifter genom denna teknik. Detta görs i enlighet med kapitel 6, paragraf 1, stycke 1, punkt c i EU:s dataskyddsförordning som beskriver våra skyldigheter enligt kapitel 7, paragraf 1 i EU:s dataskyddsförordning som vi är skyldiga att följa för att kunna uppvisa att du gått med på att vi får behandla dina personuppgifter. Medgivningsförvaltningstjänsten Usercentrics är en service som erbjuds av Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, som på uppgift av oss behandlar dina personuppgifter. Vid besök på vår webbplats sparar Usercentrics webbserver en så kallad serverloggfil som också innehåller din anonymiserade IP-adress, datum och tidpunkt för besöket, enhets och läsarinformation samt information om din samtyckesstatus. Din information raderas om tre år såvida du inte uttryckligen har gått med på ytterligare bruk enligt kapitel 6, paragraf 1, stycke 1, punkt a i EU:s dataskyddsförordning eller om vi förbehåller oss rätten till ytterligare användning av uppgifterna förutsatt att det är tillåtet enligt lag och vi informerar dig om i denna förklaring.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", textfiler som lagras på din dator, för att analysera användningen av webbplatsen. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av denna webbplats är oftast överförs till en Google-server i USA och lagras där. När det gäller aktiveringen av IP-anonymisering på denna webbplats, kommer din IP-adress från Google trunkeras i medlemsstaterna i Europeiska unionen eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan. Endast i undantagsfall hela IP-adressen skickas till en Google-server i USA där den förkortas. På uppdrag av webbplatsens ägare Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan tillsammans och ge annan användning av webbplatsen och Internet relaterade tjänster med avseende på webbplatsen ägaren. Som en del av Google Analytics som tillhandahålls av din webbläsare IP-adress kommer inte att slås samman med andra data från Google. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, vill vi dock påpeka, att i detta fall kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats kommer att vara fullt. De kan också förhindra upptäckt av kakan som genereras av och relaterade till din användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) till Google och behandlingen av dessa uppgifter från Google genom att ladda ner finns på följande länk i webbläsaren plugin och installera: webbläsaren plugin.

Om, men bara om, en order görs som en s k "conversion" (en sorts svarscookie) protokollförs detta "Google-Adwords", en cookie uppstår samtidigt som Du klickar på Adwords-länken. Denna cookie används endast av statistiska skäl och försvinner automatiskt efter 30 dagar. Uppgifter analyseras inte på något annat sätt.

Google reCAPTCHA

För att skydda mot missbruk av våra webbformulär och skräppost använder vi Google reCAPTCHA-tjänsten inom ramen för vissa former på denna webbplats. Google reCAPTCHA är ett erbjudande från Google Ireland Limited, ett bolag som är inbyggt och drivs under irländsk lag med sitt säte på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.co.uk). Genom att kontrollera en manuell post, förhindrar den här tjänsten automatiserad programvara (sk "bots") från att utföra missbruk på webbplatsen. I enlighet med Art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR, detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i skyddet av vår webbplats från missbruk såväl som i en problemfri presentation av vår online-närvaro som är övergripande i intressebalansen.

Google reCAPTCHA använder en kod integrerad i webbplatsen, en så kallad JavaScript, som en del av verifieringsmetoderna som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, till exempel cookies. Den automatiskt insamlade informationen om din användning av denna webbplats, inklusive din IP-adress, skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Dessutom utvärderas andra cookies som lagras av Googles tjänster i din webbläsare av Google reCAPTCHA.

Inga personuppgifter läses ut eller sparas från inmatningsfälten i respektive formulär.

När information överförs till och lagras av Google på servrar i US, är det amerikanska företaget Google LLC certifierat enligt EU-US: s sekretessskydd. Ett aktuellt certifikat kan ses här. Som ett resultat av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare etablerat en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan hindra Google från att samla in data som genereras av JavaScript eller cookies och relaterar till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och för att bearbeta denna data genom att förhindra att JavaScripten utför inställningar av cookies i dina webbläsarinställningar. Observera att detta kan begränsa funktionaliteten på vår webbplats för din användning.

För mer information om Googles sekretesspolicy, klicka här.

Datasäkerhet

Dina personliga data är SSL-kodade och överförda via internet.

Vi har vidtagit åtgärder för att säkra vår websida och alla tillhörande system, mot förlust, förstörelse, tillgång, modifikation och vidarebefordran av Dina uppgifter till någon obehörig person. Det är viktigt för Ditt kundkonto att Du fyller i Ditt personliga lösenord. Vi rekommenderar att Du inte visar Dina inloggningsuppgifter för någon och att Du loggar ut ordentligt eller stänger Din webläsare, när Du avslutat kommunikationen med oss. Detta är särskilt viktigt om Du delar dator med andra.

Tillgång till personlig information

I enlighet med Tyska allmänna personskyddslagen har Du kostnadsfri rätt till all information om lagrade uppgifter. Du har också rätt att ändra, blockera eller radera lagrade uppgifter.

Kontaktperson för dataskydd

Om Du har några frågor angående insamlingen, handhavandet eller användandet av Dina personuppgifter, eller om radering av Dina uppgifter, vänd Dig då till:
Stefan Müller, PAPSTAR Sverige AB, Box 664, S-44118 Alingsås, Telefon 0322 1 91 05, e-mail: shop@papstar.se.

För att ändra eller komma åt Dina personuppgifter, Logga in och klicka på "Mitt konto".

Säkra betalningssätt
Säker leverans
Direktleverans via DPD
vardagar 8.00 - 16.00
Gå till klassiskt läge