Obs: För en optimal shoppingupplevelse rekommenderar vi att du använder alternativa webbläsare, till exempel Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari.

BLACK FRIDAY på PAPSTAR! Spara 15 % på ett helt köp med koden black-friday-2021. Läs mer >>

  • Gratis frakt från 1000 kr (exkl. moms)
  • Leverans 3-5 arbetsdagar
  • Inget minsta ordervärde
  • Gratis frakt från 1000 kr (exkl. moms)
  • Leverans 3-5 arbetsdagar
  • Inget minsta ordervärde

Just nu har vårt lager oerhört mycket att göra och det kan komma att påverka leveranstiden. Vi jobbar för fullt med att komma ikapp för att återigen kunna leverera inom vanliga leveranstider.

  • Gratis frakt från 1000 kr (exkl. moms)
  • Leverans 3-5 arbetsdagar
  • Inget minsta ordervärde

Anvisningar om uppsägning

Konsumenterna har 14 dagars ångerrätt.

Rätt att ångra sig

Du har rätt att häva detta avtal inom 14 dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen löper ut efter 14 dagar från den dag då du eller en annan tredje part än transportören och som du angett får varan i fysisk besittning.

För att utöva ångerrätten måste du informera oss (PAPSTAR Sverige AB, Box 664, 44118 Alingsås, Sverige, shop@papstar.se, tfn: 0322 1 91 05) om ditt beslut att häva avtalet genom ett tydligt meddelande (t.ex. brev som skickas med post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade modellen för uppsägningsblankett, men det är inte obligatoriskt.

För att iaktta uppsägningsfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om ditt utövande av uppsägningsrätten innan uppsägningstiden har löpt ut.

Effekter av uppsägning

Om du häver detta avtal kommer vi att återbetala dig alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som uppstår om du har valt en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att häva detta avtal. Vi kommer att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; i alla händelser kommer du inte att drabbas av några avgifter till följd av en sådan återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som inträffar tidigast.

Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då du meddelar oss din uppsägning av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan tidsfristen på 14 dagar har löpt ut. Du måste stå för den direkta kostnaden för att skicka tillbaka varorna. Om det rör sig om varor som på grund av sin karaktär normalt inte kan returneras med post, är kostnaden max. 150,00 € per Palette EUR. Du är endast ansvarig för varornas eventuella värdeminskning till följd av annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.Mall för ångerblankett

(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet)

Till

PAPSTAR
Sverige AB
Box 664
S 44118 Alingsås


e-mail: shop@papstar.se

Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande varor (*)/tjänster (*)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

Beställdes den _________________ (*)/mottogs den (*) _________________

 

Konsumentens/konsumenternas namn: ___________________________________

Konsumentens/konsumenternas adress:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 

Datum ___________________

Konsumentens/konsumenternas underskrift
(endast om denna blankett meddelas på papper) ____________________________

 

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.