Obs: För en optimal shoppingupplevelse rekommenderar vi att du använder alternativa webbläsare, till exempel Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari.

BLACK FRIDAY på PAPSTAR! Spara 15 % på ett helt köp med koden black-friday-2021. Läs mer >>

  • Gratis frakt från 1000 kr (exkl. moms)
  • Leverans 3-5 arbetsdagar
  • Inget minsta ordervärde
  • Gratis frakt från 1000 kr (exkl. moms)
  • Leverans 3-5 arbetsdagar
  • Inget minsta ordervärde

Just nu har vårt lager oerhört mycket att göra och det kan komma att påverka leveranstiden. Vi jobbar för fullt med att komma ikapp för att återigen kunna leverera inom vanliga leveranstider.

  • Gratis frakt från 1000 kr (exkl. moms)
  • Leverans 3-5 arbetsdagar
  • Inget minsta ordervärde

Undvik - minska - kompensera

Klimatskyddet ligger oss varmt om hjärtat. Därför är vårt slutliga mål att hålla koldioxidutsläppen så låga som möjligt. Alla utsläpp kan dock inte undvikas. Därför har vi beslutat att kompensera för oundvikliga koldioxidutsläpp som orsakas av exempelvis produktion, transport eller distribution, i samarbete med ClimatePartner och för att göra våra produkter klimatneutrala.  

Det uppnår vi genom att stödja certifierade klimatskyddsprojekt och därmed motverka klimatförändringarna.

Men det är inte bara våra produkter själva som står i fokus för våra insatser – även Kall, där huvudkontoret för PAPSTAR GmbH ligger, är nu också klimatneutralt.


Unser Einsatz für mehr Klimaschutz

Klimaschutz liegt uns allen am Herzen. Deshalb ist es unser oberstes Ziel, die CO2-Belastung so gering wie möglich zu halten. Doch nicht alle Emissionen lassen sich vermeiden. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, unvermeidbare CO2-Emissionen, die beispielsweise durch Produktion, Transport oder Vertrieb verursacht werden, in Zusammenarbeit mit ClimatePartner auszugleichen und unsere Produkte klimaneutral zu gestalten.

Dies erreichen wir, in dem wir zertifizierte Klimaschutzprojekte wie z.B. das Projekt „Aufforstung Guanaré/Uruguay„ unterstützen und dem Klimawandel so entgegenwirken.

Doch nicht nur unsere Produkte selbst stehen im Fokus unserer Bemühungen – auch der Standort Kall als Firmenhauptsitz der PAPSTAR GmbH ist ab sofort klimaneutral.

Vad betyder egentligen "klimatneutralt"?

Klimatneutrala är företag, processer och produkter som beräknar sina koldioxidutsläpp och kompenserar genom att stödja internationellt erkända klimatskyddsprojekt. 

Denna kompensation för koldioxidutsläpp är ett viktigt steg i det holistiska klimatskyddet, förutom förebyggande och minskning. Växthusgaser som koldioxid är jämnt fördelade i atmosfären, så koncentrationen av växthusgaser är ungefär densamma överallt på jorden.

För globala koncentrationer av växthusgaser och växthuseffekten är det därför irrelevant var utsläppen orsakas eller undviks på jorden. Utsläpp som inte kan undvikas lokalt kan därför kompenseras av klimatskyddsprojekt på andra håll.


Utdrag ur våra klimatneutrala produkter:

Weitere Produkte entdecken

Så här blir våra produkter klimatneutrala:

1. Undvika och minska

Där det är möjligt undviker och minskar vi koldioxidutsläppen. Till exempel använder vi återvunna kartonger som fyllnadsmaterial och skickar våra varor på ett klimatvänligt sätt med DPD.

2. Fastställande av koldioxidutsläpp

Tillsammans med ClimatePartner har vi registrerat de koldioxidutsläpp som genereras av råvaror, förpackningar, logistik och bortskaffande vid produktion av våra produkter: det så kallade Product Carbon Footprint.

3. Kompensation för koldioxidutsläpp genom ett klimatskyddsprojekt

Vi kompenserar för våra produkters oundvikliga koldioxidutsläpp genom att stödja klimatskyddsprojekt. Klimatskyddsprojekt sparar koldioxid – till exempel genom trädplanteringsåtgärder eller ersättning av klimatskadlig teknik med klimatvänliga alternativ.

4. Etiketten "klimatneutral"

Vi märker våra klimatneutrala produkter med den oberoende etiketten "klimatneutral" och gör det därmed möjligt för våra kunder att förstå klimatneutraliteten och lära sig mer om klimatskyddsprojektet. På så sätt bidrar vi till största möjliga transparens kring våra produkters klimatneutralitet.


Vårt klimatskyddsprojekt: Regenerering och trädplantering i Uruguay

För att kompensera för de utsläpp som orsakats sedan 2019 har PAPSTAR beslutat att stödja klimatskyddsprojektet "Återplantering Guanaré/Uruguay". Dessutom stöder PAPSTAR andra utvecklingsmål för FN i Sydamerika, särskilt skapandet av anständiga arbetsförhållanden och främjandet av kvalificerad utbildning.  

Projektområdet i östra Uruguay omfattar cirka 22 000 hektar mark. Syftet med projektet är att omvandla gräsmark som betats ned av boskap till nyttig skog. På så sätt kan de tidigare intensivt använda jordarna regenereras. De kommer då att lagra mer vatten och näringsämnen i framtiden och kommer att påverkas mindre av jorderosion.

Vi behöver ditt samtycke för att kunna starta Youtubes videotjänst!

Vi använder YouTube Video för att bädda in innehåll. Denna tjänst kann komma att samla data kring din aktivitet. Vänligen läs detaljerna och samtyck för att använda tjänsten och se innehållet.

De resulterande skogsområden förvaltas på ett hållbart sätt i enlighet med FSC:s riktlinjer. De producerar högkvalitativ träråvara som är lämplig för hållbara träprodukter. Samtidigt binder de stora mängder koldioxid från atmosfären: genom trädplantering lagras här 7 miljoner ton koldioxid

När det gäller PAPSTAR är den exakta mängden  8.586.587 kg CO2, som kompenseras av motsvarande trädplanteringsåtgärder i Uruguay.

Mer information om det utvalda klimatskyddsprojektet kan man hitta på ClimateID Tracking.


Vi behöver ditt samtycke för att kunna starta Youtubes videotjänst!

Vi använder YouTube Video för att bädda in innehåll. Denna tjänst kann komma att samla data kring din aktivitet. Vänligen läs detaljerna och samtyck för att använda tjänsten och se innehållet.

I samarbete med ClimatePartners mot klimatförändringar

ClimatePartner är en lösningsleverantör för klimatskydd för företag. ClimatePartner kombinerar individuell rådgivning med molnbaserad mjukvara, vilket är unikt på marknaden. Kunderna kan använda den för att beräkna, minska och kompensera för oundvikliga utsläpp. På så sätt blir produkter och företag klimatneutrala, vilket bekräftas av ClimatePartner-märkningen.

ClimatePartner erbjuder klimatskyddsprojekt i olika regioner och med olika tekniker och standarder. De medföljande sociala effekterna av projekten är särskilt viktiga: FN:s 17 mål för hållbar utveckling, målen för hållbar utveckling, är riktmärket här.